Dr Paweł Niemkiewicz od dwudziestu lat swoją karierę zawodową związał z Polską i Wrocławiem. Tu, przed trzydziestu laty ukończył studia medyczne, tu też był szkolony w zakresie chirurgii ogólnej, a później plastycznej rekonstrukcyjnej. Egzaminy specjalizacyjne i odpowiednie dyplomy uzyskał w Warszawie w 1979 roku. Pierwsze doświadczenia jako samodzielny chirurg plastyk zdobywał pracując na kontrakcie w Północnej Afryce. Znaczny wpływ na jego działalność miała znajomość i współpraca z znanym austriackim chirurgiem plastykiem prof. Hansem Bruckiem z Wiednia w 1982 roku. Pod jego kierunkiem zapoznał się wtedy ze specyfiką samodzielnej pracy w prywatnej praktyce lekarskiej i za jego namową podjął pracę w Republice Południowej Afryki. Na blisko 15 lat związał się z Uniwersytetem "MEDUNSA" w Pretorii. Jako młodszy specjalista w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej interesuje się początkowo głównie procedurami rekonstrukcyjnymi u pacjentów po ciężkich urazach, zabiegach onkologicznych i z wadami wrodzonymi. Pracując w młodym zespole utalentowanych chirurgów szybko awansuje i po trzech latach staje się cenionym członkiem zespołu dydaktycznego. Pod jego kierunkiem szkoli się wielu chirurgów plastyków z RPA ,Portugalii, Belgii, Holandii. W tym czasie rozpoczyna długoletnią współpracę z czołowymi chirurgami kosmetycznymi prof. F.J. Scholtzem, dr. Koosem Fouche, dr. Andre Mayerem. Z dr. K. Fouche prowadzą od 1987 r. prywatną Klinikę Chirurgii Kosmetycznej w Pretorii. W 1989 r. wyjeżdża na rok do Kuwejtu gdzie prowadzi z dr. Jabbarem El-Saifem Oddział Chirurgii Plastycznej w uniwersyteckim szpitalu Ibn-Sina. Po powrocie do RPA kontynuuje pracę uniwersytecką i działalność w prywatnej praktyce. W 1994 r. wyjeżdża z RPA do Polski i otwiera prywatną Klinikę Chirurgii Estetycznej "Optimus" we Wrocławiu.

W 2004 r. dr Paweł Niemkiewicz otrzymał pełną i czasowo nielimitowaną rejestrację w British General Medical Council jako konsultant specjalista chirurgii plastycznej (rej. nr 6109667). Jest więc uprawniony do wykonywania zawodu specjalisty chirurgii plastycznej na terenie Wielkiej Brytanii. Od 2005 r. współpracuje ze znaną w Anglii grupą medyczną "Transform" posiadającą na terenie kraju 13 klinik chirurgii plastycznej. Posiada "operating privileges" w High Gate Hospital w Londynie.

Dr Paweł Niemkiewicz przez wiele lat łączył pracę uniwersytecką z działalnością w prywatnej praktyce i pracą charytatywną . W RPA przez 15 lat był aktywnym członkiem zespołu "Latających Aniołów Harrego Openheimera", który finansował cotygodniową pomoc chirurgiczną dla ubogich i zacofanych krajów ościennych. Dr P. Niemkiewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych i Rekonstrukcyjnych, South African Plastic and Reconstructive Surgery Association, a także Arabskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych krajów Środkowego Wschodu.

 certyfikat-1